Author: Herbert Mcdonalid

การเดินช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้จริงหรือการเดินช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้จริงหรือ

ปัจจุบันนี้ผู้คนได้หันมาสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ ยิ่งคุณภาพของยาดีมากเท่าไหร่ โรคร้ายที่เกิดขึ้นก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นการดูแลตนเองให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการเดินที่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นกิจวัตรที่หลายคนทำอยู่ทุกวัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเดินสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ดีที่สุด เนื่องจาก 1.การเดินช่วยกระตุ้นหัวใจ             การเดินต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที หัวใจจะมีอัตราการเต้นที่สม่ำเสมอ ไม่เร็วเกินไปเหมือนการวิ่งที่หัวใจจะเต้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อย แต่ว่าสามารถกระตุ้นให้หัวใจเต้นอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่า ดังนั้นหากเดินต่อเนื่องทุกวันวันละ 30 นาทีขึ้นไป จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดได้เป็นอย่างดี 2.กระตุ้นระบบเผาพลาญพลังงาน             การเดินมากกว่า 6,000 ก้าวต่อวัน โดยเฉพาะการเดินอย่างต่อเนื่องจะทำให้ระบบการเผาพลาญพลังงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีการดึงไขมันส่วนเกินที่สะสมตามส่วนต่างของร่างกายมาใช้อย่างช้า นอกจากนั้นระบบเผาผลาญจะยังคงทำงานต่อไปเรื่อย ๆ หลังจากที่หยุดเดินแล้วอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงอีกด้วย ทำให้ร่างกายมีการเผาพลาญพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไขมันและน้ำตาลที่สะสมอยู่ในร่างกายจะถูกดึงมาใช้จนหมด ดังนั้นการเดินจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและโรคที่เกิดจากไขมันส่วนเกินได้ 3.กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ             ในขณะที่ทำการเดิน กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายจะมีการทำงานประสานกันทั้งหมด ไม่มีกล้ามเนื้อส่วนใดที่ต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักมากกว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่น การเดินจึงเป็นการออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อน้อยที่สุด และสามารถกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อได้มากที่สุดอีกด้วย ดังนั้นหากต้องการให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงในทุกสัดส่วนแล้ว การเดินออกกำลังกายนับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสุด โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาด้านน้ำหนักตัว หากทำการวิ่งกล้ามเนื้อข้อเท้าอาจได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นการเดินจึงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและทุกขนาดตัวด้วย             จะเห็นว่าการเดินสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ ดังนั้นการออกกำลังกายครั้งต่อไป ลองทำการเดินอย่างน้อย 30 นาที จะเป็นการเดินบนลู่วิ่งหรือการเดินตามสวนสาธารณะก็ได้ […]