Tag: Wheelchair

จำหน่าย รถเข็นผู้ป่วยคุณภาพ เพื่อการช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยจำหน่าย รถเข็นผู้ป่วยคุณภาพ เพื่อการช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

ในปัจจุบันนี้มีตัวแทนจำหน่าย รถเข็นผู้ป่วย หรือวีลแชร์ (wheelchair) ที่มีคุณภาพ เพื่อการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีให้เลือกอย่างหลากหลายมากขึ้น เพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพยุงตัวให้เดินไหว ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถไปไหนได้เองด้วยรถเข็นแบบไม่ต้องพึ่งคนดูแลตลอดเวลา เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยรถเข็นที่นิยมนำมาใช้งานจะมีอยู่ 2 แบบ คือ รถเข็นสำหรับผู้ป่วยแบบทั่วไปที่ต้องใช้แรงคนขับเคลื่อน และรถเข็นสำหรับผู้ป่วยแบบใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะเลือกใช้งานแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม อาจจะเพิ่มฟังก์ชันอื่น ๆ ด้วยเพื่อความสะดวกและตรงตามโจทย์ของความต้องการได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุด 2 รูปแบบ ที่มีจำหน่าย รถเข็นผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย จำหน่าย รถเข็นผู้ป่วยแบบใช้แรงคนขับเคลื่อน โดยจะเคลื่อนที่ได้ด้วยการใช้มือและแขนหมุนที่ล้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีกำลังแขนพอจะหมุนล้อได้ก็สามารถเลือกมาใช้งานได้ เนื่องจากมีราคาประหยัดกว่า แต่ถ้าไม่มีกำลังแขนก็จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแลช่วยเข็น หรือนำไปใช้กับผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นเป็นครั้งคราว อย่างเช่น ใช้งานในตอนที่ออกไปข้างนอกบ้าน หรือไปโรงพยาบาลเท่านั้น ข้อดีของรถเข็นประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีน้ำหนักเบา หรือบางรุ่นสามารถพับเก็บได้ง่าย สะดวกและประหยัดพื้นที่ จำหน่าย รถเข็นผู้ป่วยแบบใช้ไฟฟ้า มีการทำงานแบบใช้แบตเตอรี่แล้วชาร์จด้วยไฟฟ้า มีลักษณะเด่น คือ สามารถเคลื่อนที่เองได้เพียงมีปุ่มบังคับ ปิด-เปิดการทำงานเท่านั้น สะดวกสบายจึงเหมาะกับการนำมาใช้งานกับผู้ป่วยทุกประเภท รวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องการไปในที่ต่าง ๆ  ด้วยตัวเอง เนื่องจากไม่สามารถเดินเป็นเวลานาน ๆ ได้ […]