Day: May 27, 2021

ผู้บุกเบิกการรักษาเลสิค & ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ประสบการณ์กว่า 24 ปีผู้บุกเบิกการรักษาเลสิค & ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ประสบการณ์กว่า 24 ปี

TRSC International LASIK Center ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการรักษาเลสิกและ ReLEx ที่แรกของไทยประสบการณ์ที่คุณมั่นใจได้   จากการก่อตั้งของนายแพทย์มากประสบการณ์การรักษาดวงตา ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเอาใจใส่คนไข้ ซึ่งนายแพทย์ผู้นั้นก็คือ นพ.เอกเทศ ชันซื่อ  แรกเริ่มที่นี่ได้จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลสำหรับรักษาทางสายตาโดยเฉพาะ และมีคนไข้ที่เข้ารับการรักษาด้วยตนเองแล้วเกิดผลดี จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลทางสายตาครบวงจร  ระบบที่ฉับไว แม่นยำ  ด้วยความที่ข้อมูลของคนไข้เป็นข้อมูลที่บริหารและจัดการได้ยาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีการพัฒนาการเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบออนไลน์ ทำให้ข้อมูลถูกต้อง   พื้นที่กว้างขวาง  แต่เดิมนั้นเป็นอาคารไทยวา ซึ่งอาคารนี้อาจไม่กว้างขวางและรองรับคนไข้มากเท่าที่ควร ดังนั้นผู้บริหารจึงตัดสินใจขยายพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการใช้อาคารอื้อจือเหลียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการเลสิกที่แรกของทวีปเอเชีย จึงทำให้คนป่วยที่เข้ารับการรักษาได้สัมผัสประสบการณ์ที่ประทับใจ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม  นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าเครื่องจักร ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่อันมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ เหมาะสมกับการรักษาปัญหาทางสายตาทุกชนิดโดยไม่ต้องเจ็บตัวหรือมีแผลเป็นให้กังวลใจ พื้นที่อันโอ่โถง สะดวกสบาย จะทำให้คนไข้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อเข้ามาทำการรักษา  มากกว่าการดูแลคนไข้แบบทั่วไป   ปกติแล้วการเข้าถึงคำปรึกษาของคนไข้ จัดเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างมาก ซึ่งทางผู้บริหารได้จัดทำระบบที่ปรึกษาส่วนตัวสามารถดูแล และให้บริการคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่เข้ารับการทำหัตถการแล้ว คนไข้จะพบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการติดต่อที่ปรึกษาส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบการดูแลคนไข้แบบนี้ถือว่าเป็นที่แรกของประเทศไทย   เทคโนโลยีที่เหมาะสม  จากสถิติการรักษาพบว่าประสบความสำเร็จทางด้านการทำหัตถการ 99% ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการประเมินสภาพดวงตาของคนไข้พร้อมวางแผนก่อนรับการรักษาตั้งแต่ต้น ผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศ ซึ่งวิธีการประเมินจะตรวจสภาพดวงตาของคนไข้พร้อมวิเคราะห์โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง คนไข้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด อีกทั้งยังมีการวัดสายตาซ้ำเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่แม่นยำมีการตรวจสภาพดวงตาซ้ำอีกด้วย   ด้วยการเอาใจใส่และดูแลคนไข้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรักษา จึงไม่น่าแปลกใจที่ที่ TRSC จะเป็นผู้นำการทำเลสิกและปัญหาทางด้านสายตาครบวงจรที่คนไทยให้ความเชื่อมั่น