มลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง


มลภาวะทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ก็เป็นสิ่งท่ามารถสร้างผลกระทบให้กับร่างกายของเราได้อย่างมหาศาลเช่นกัน ปัจจุบันคนไทยจำนวนมาก เสียชีวิตด้วยสาเหตุมลพิษทางอากาศนั่นเอง อาจจะเป็นเพราะความชะล่าใจหรือไม่ป้องกันตัวเองให้ดี ก็เลียมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น

มลพิษทางอากาศนั้นไม่เพียงแต่อยู่นอกบ้าน แม้แต่ในบ้านของเราหากไม่มีการใช้เครื่อง ฟอกอากาศ ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเช่นกัน

การวัดคุณภาพของอากาศ

ก่อนอื่นเรามาเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้วัดคุณภาพอากาศกันก่อน เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ตรวจในแต่ละวัน

  • 0-50 ใช้สีฟ้า หมายถึงอาการอยู่ในระดับดี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
  • 51-100 ใช้สีเขียว หมายถึงคุณภาพของอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • 101-200 ใช้สีเหลือง หมายถึงอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ควรงดการทำกิจกรรมการแจ้งทั้งหมด
  • 201-300 ใช้สีส้ม หมายถึงอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ควรงดการทำกิจกรรมทุกอย่าง
  • มากกว่า 300 ใช้สีแดง หมายถึงอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อันตรายจากมลภาวะทางอากาศมีอะไรบ้าง

จากเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้น ทำให้เรารู้ว่าต้องป้องกันตัวเองอย่างไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยวนี้เราสามารถเช็คข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของอากาศได้รายวันด้วย จะช่วยให้เตรียมตัวป้องกันได้ทัน สำหรับใครที่ละเลยไม่ป้องกันตัวเอง ลองมาดูว่ามีความเสี่ยงเกิดอันตรายกับร่างกายอย่างไรบ้าง

1.รู้สึกแสบตา

เมื่อมีฝุ่นจำนวนมากเข้าสู่ร่างกาย คุณจะรู้สึกแสบตาเพราะฝุ่นเหล่านั้น โดยเฉพาะฝุ่นเล็กๆ อย่าง PM2.5

2.แสบคอ

เพราะเมื่อเราหายใจเอาอากาศที่มีฝุ่นปะปนอยู่จำนวนมากโดยที่ไม่มีเครื่อง ฟอกอากาศ ก็จะทำให้บริเวณลำคอเกิดการสะสมของฝุ่น และจะส่งผลทำให้แสบคอ วิธีแก้ไขคือการดื่มน้ำมากๆ

3.หลอดลมอักเสบ

หากร่างกายได้รับฝุ่นในปริมาณมากทุกวัน ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้หลอดลมอักเสบได้ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายกับร่างกายมาก

4.โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้

ทั้งสองโรคนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากฝุ่นทั้งนั้น แม้แต่ในบริเวณห้องนอนของเรา หากไม่ได้ใช้เครื่อง ฟอกอากาศ ที่ช่วยในการกำจัดฝุ่นก่อน อาการของโรคก็จะยิ่งหนักมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก

5.โรคปอดติดเชื้อ

หากร่างกายได้รับฝุ่นที่เป็นพิษปริมาณมาก ปอดซึ่งทำหน้าที่ในการฟอกอากาศ ก็จะติดเชื้อจากอากาศที่เป็นพิษที่เราหายใจเข้าไปด้วย และถ้าเป็นหนักๆ ก็สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย

เห็นไหมว่าอันตรายจากฝุ่นนั้นมากแค่ไหน ดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรดี

การป้องกันตัวเองจากฝุ่น

สวมหน้ากากทุกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

ใช้เครื่องฟอก ในบ้านของเราก็ควรมีเครื่อง ฟอกอากาศ ติดตั้งเอาไว้ด้วย เพื่อให้ร่างกายได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปบ้าง เพราะในห้องนอนเราต้องใช้เวลาอยู่กับมันหลายชั่วโมงด้วย

เพราะเหตุนี้ การดูแลตัวเองให้ดีในภาวะที่ฝุ่นกำลังเป็นปัญหาหนักอยู่จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำ ถึงแม้ว่าปัญหาจากฝุ่นจะไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอย่างฉับพลัน แต่ถ้าหากว่าได้เป็นแล้วก็จะรักษาได้ยากมากถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้